Hondse behoeftes – Slaap – deel 2

In het eerste deel heb ik het gehad over hoe belangrijk een kwaliteitsvolle, veilige, sociale en comfortabele slaap is voor de gezondheid.

Ik zou nu graag wat meer in detail willen gaan over het belang van slaap om ons lichaam en geest in balans te houden. We zijn geneigd te denken dat slaap een passieve toestand is waarbij wij ons van niets bewust zijn. Dit is echter verre van de waarheid.

Terwijl wij slapen spelen er zich ingewikkelde processen af in ons brein, die zorgen voor herstel van de hersencellen en verwerking van ervaringen. Goede slaap is essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn. Dit is hetzelfde voor onze honden.

Als wij niet goed kunnen slapen, voelen we ons vermoeid en geïrriteerd en maken we mogelijk meer fouten. Niet slapen kan uiteindelijk leiden tot de dood. Wel, dit geldt ook voor onze honden. Hun slaappatronen zijn dezelfde als de onze.

70% van de slaap bestaat uit Slow Wave Sleep (NON REM Sleep). De SWS bestaat uit 3 fasen :

Fase 1. dit is de  fase tussen waakzaamheid en slaap. Het is moeilijk vast te stellen wanneer we juist in slaap vallen omdat de activiteit van de hersengolven geleidelijk afneemt terwijl de ademhaling regelmatiger word en het hartritme vertraagt.

Fase 2. hier kunnen we voor het eerst spreken van echte slaap waarbij de spieractiviteit verder afneemt en het bewustzijn van de buitenwereld volledig begint te vervagen. De hersengolven zijn grotendeels theta golven (zoals in de eerste fase). Daarbij ondervindt de hond korte opstoten van hersenactiviteit (spindles) en K-complexen. Dit alles onderdrukt reacties op stimuli van buiten af en helpt bij verwerken van informatie en het verankeren van herinneringen.

Fase 3. diepe, delta of of slow-wave slaap (SWS). Gedurende deze periode zal de hond nog minder geneigd zijn te reageren op de buitenwereld en daardoor niet bewust zijn van geluiden of andere stimuli. Zowel de hersenactiviteit als fysische parameters zoals ademhaling, hartritme en bloeddruk zijn op hun laagste niveau. Het verwerken van informatie en verankeren van herinneringen gaan verder gedurende deze periode.

REM slaap = de slaap van het lichaam

De SWS wordt gevolgd door de Rapid Eye Movement (REM) slaap. Het is verbazingwekkend dat gedurende de REM slaap, de hersenactiviteit hoger is dan wanneer men wakker is. Dit geldt zowel voor mensen als voor honden. De hond kan dus meer geagiteerd lijken gedurende deze fase van de slaap. Je kan zijn ogen zien rollen en de hond kan zelfs huilen of blaffen en zijn ledematen bewegen. Daar er een hoge hersenactiviteit is tijdens de REM slaap, zijn er theoriën die beweren dat honden kunnen dromen (1). Puppies hebben een langere REM slaap. Tijdens de REM slaap is er een verhoogde activiteit in het deel van de hersenen dat een effect heeft op GABA (2), waardoor de spieren die steun geven aan het lichaam, verslappen zodat het voor de hond niet mogelijk is om bv recht te staan. De spieren kunnen wel samentrekken, de staart kan kwispelen, de hond kan jammeren ….. Daarom is het belangrijk dat honden plat en uitgestrekt kunnen liggen.

SWS en REM slaap bevorderen verschillende manieren van leren en REM slaap schijnt de hersenontwikkeling te bevorderen. Slaap is belangrijk om de homeostase in balans te brengen.

  • Serotonine concentratie in evenwicht brengen
  • Hersenactiviteit regelen
  • Herinneringen verankeren
  • Cortisol concentratie verminderen
  • Immuun systeem versterken
  • Bevorderen van het herstel van het hersenweefsel en het lichaamsweefsel
  • Veilige ervaring van potentiële problemen bereiden de hersenen voor op toekomstige situaties

Laat ons er dus voor zorgen dat wij en onze honden kunnen genieten van een veilige, kwaliteitsvolle en comfortabele slaap. Dit hebben wij nodig op een regelmatige basis.

MGF/Februari 2016
Vertaling – Diane Buytaert

(1) Studies hebben aangetoond dat honden dezelfde bloeddoorstroming hebben naar het visuele deel van de hersenen als mensen. Het is dus heel goed mogelijk dat zij beelden zien, maar waarschijnlijk zullen we dat nooit zeker weten.
(2) GABA is de neurotransmitter met de hoogste remmende werking en GABA blijkt wijd verspreid te zijn zowel in de hersenen als in het ruggenmerg. Zijn natuurlijke werking is de activiteit van de neuronen waaraan het zich bindt, te temperen. Sommige onderzoekers geloven dat GABA een rol speelt bij het controleren van neuronen die overprikkeld geraken bij angst of ongerustheid.

14 

MARINA GATES FLEMING

Canine Consultant – Country Representative PDTE

00 32 (0)479 50 32 21 or marina@happyandrelaxeddogs.com

%d bloggers like this: